CÔNG TY SƠN & CHỐNG THẤM KINGSON

Hoạt động trong các lĩnh vực:

–  Cung cấp vật tư sơn, chống thấm.
–  Cung cấp giải pháp chống thấm.
–  Tư vấn và thi công chống thấm.

Với các sản phẩm nổi bật:

–  Chống thấm đa năng
–  Chống thấm Cement bê tông
–  Chống thấm màu cao cấp
–  Sơn lót chống kiềm Cao cấp
–  Bột trét nội ngoại thất cao cấp
–  Sơn nước cao cấp