mới nhất từ KINGSON

Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Công ty Cổ Phần Sơn Và Chống Thấm KINGSON tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành sản xuất sơn, chống thấm, các loại phụ gia chống thấm và các sản phẩm liên quan đến xây dựng tại Việt Nam. Tại KINGSON, chúng tôi luôn rõ ràng minh bạch trong cơ hội nghề ... Read more
3, tháng 06 ,năm 2023