Nhằm đơn giản hóa và minh bạch quy trình mua hàng, KINGSON PAINT có những chính sách dưới đây. Các chính sách như kim chỉ nam trong hoạt động mua bán cũng như giải quyết sự cố của khách hàng.

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ